Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

24.04.2018 r., godz. 15:00

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8

Adresat

nauczyciele kształcenia specjalnego, terapeuci, specjaliści, zainteresowani

Program

W programie przewidziano:

  1. "WWRD szansą na lepszy rozwój dziecka" - mgr Alicja Golon, dyr. SP 19, Lider Regionalny WWRD.
  2. "Jak uzyskać opinię o potrzebie WWRD - droga postępowania rodzica" - mgr Joanna Duszyńska - dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu.

Przykłady dobrych praktyk:

  • Zajęcia WWRD w Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu - mgr Joanna Rzymyszkiewicz - Lider Regionalny WWRD.
  • Zajęcia WWRD w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Toruniu - mgr Małgorzata Stupak - koordynator WWRD PM 2.
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz dzieci objętych WWRD na przykładzie SOSW w Chełmnie - mgr Katarzyna Raabe - Lider Regionalny WWRD.
  • Zajęcia WWRD w Szkole Podstawowej nr 26 w Toruniu - mgr Anna Stefańska - specjalista wczesnego wspomagania rozwoju w SP 26.

Doradca metodyczny

mgr Maciej Pasternak

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE