Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że ogłaszamy nabór na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2018 r., finansowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenia realizowane będą w okresie od września do grudnia 2018 r. z poniższej tematyki:

  • Organizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
  • Trudny uczeń - czyli jak połączyć skuteczność oddziaływania wychowawcy z dobrą relacją z uczniami. 
  • Metoda mediacji i negocjacji w pracy z uczniami i rodzicami
  • Ocenianie kształtujące na każdym etapie edukacji jako narzędzie pogłębiające u uczniów świadomość procesu uczenia się w drodze do osobistego sukcesu.
  • Jak wykorzystać portale edukacyjne i narzędzia wirtualne w podnoszeniu kompetencji uczniów i diagnozie ich osiągnięć.

Szczegóły już wkrótce.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE