Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

mgr Małgorzata Kutyła

Kwalifikacje

Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu: Rewalidacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery; kurs kwalifikacyjny: z zakresu oligofrenopedagogiki – praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową, Dla oświatowej kadry kierowniczej

Informacje dodatkowe

 • Trener programu socjoterapeutycznego „Trening Zastępowania Agresji”.
 • Kurs doskonalący „Specyfika Nauczania Dorosłych”.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych WSB i UMK: Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, Socjoterapii, przygotowania pedagogicznego, Oligofrenopedagogiki; studiach dziennych i zaocznych I i II stopnia, oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli.
 • Autorka programów kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych.
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość w Toruniu.
 • Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli.
 • Kurs Kwalifikacyjny I i II stopnia Metody EEG-BFB, uprawnienia neuroterapeuty.
 • Posiada certyfikat Szkoły Coachingu.
 • Lider przeciwdziałania agresji i przemocy w woj. kujawsko-pomorskim.
 • Trener „szkoły dla rodziców dzieci i młodzieży z ADHD”.
 • Instruktor programu profilaktycznego ‘FALOCHRON’.
 • Organizator kompleksowego wspomagania szkół i placówek.
 • Koordynator sieci współpracy i samokształcenia.

Zainteresowania zawodowe

Efektywne wspieranie rozwoju dziecka; skuteczne metody wychowawcze; rozwijanie kreatywności nauczyciela i ucznia; Budowanie koncepcji szkoły opartej na wartościach; profilaktyka i wychowanie; diagnoza obszarów funkcjonowania placówki z określeniem rzeczywistych luk rozwojowych oraz opracowaniem programów naprawczych; coaching w pracy nauczyciela i dyrektora; doradztwo edukacyjno-zawodowe

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Smolar

Kwalifikacje

Magister biologii, specjalność biologia środowiskowa, UMK Toruń;  studia podyplomowe z zakresu: nauczania chemii, technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych;  kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie oświatą, ocenianie w praktyce szkolnej, kształcenie dorosłych.

Informacje dodatkowe

 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator maturalny w zakresie biologii
 • organizator wspomagania w kompleksowym wspomaganiu szkół i przedszkoli
 • koordynator sieci współpracy i samokształcenia
 • mentor Nauczycielskiej Akademii Internetowej
 • moderator w projekcie „Aktywna edukacja”
 • coach

Zainteresowania zawodowe

Ocenianie kształtujące, motywowanie uczniów do nauki, EWD, edukacja globalna, praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu biologii i przyrody, coaching, ochrona danych osobowych, prawa autorskie.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 11:50 - 12:35 Zespół Szkół nr 10 X LO, Toruń, plac św. Katarzyny 9
Czwartek 8:55 - 9:40 Zespół Szkół nr 10 X LO, Toruń, plac św. Katarzyny 9

mgr Teresa Thiem

Kwalifikacje

Magister - Wydział Humanistyczny Pedagogika nauczanie początkowe UMK Toruń 1990r., studia podyplomowe - Informatyka dla nauczycieli UMK Toruń 2009r., Technologia Informacyjna w nauczaniu niestacjonarnym UMK Toruń 2001r., Nauczanie Podstaw Przedsiębiorczości UMK Toruń 2008r., kursy kwalifikacyjne: Organizacja i zarządzanie oświatą TWP Toruń 2007r. , Szkoła Coachingu Pracownia Narzędzi dla Oświaty Toruń 2015r.

Informacje dodatkowe

 • Lider programu Intel nauczanie ku przyszłości
 • Trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 • Trener programu z edukacji ekonomicznej dla najmłodszych Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki

Zainteresowania zawodowe

Efektywne ocenianie, TIK w edukacji

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 10:00 - 10:45 SP nr 13, ul. Krasińskiego 45/47
Środa 14:30 - 16:00 SP nr 13, ul. Krasińskiego 45/47

mgr Tomasz Kocur

Kwalifikacje

Magister fizyki o specjalności nauczanie fizyki (UMK Toruń), licencjat matematyki o specjalności nauczanie matematyki i fizyki (UMK Toruń), studia podyplomowe z zakresu: nauczania informatyki i technologii informacyjnej (UMK Toruń), nauczanie matematyki (SWPW Płock), kurs kwalifikacyjny: dla oświatowej kadry kierowniczej (KPCEN Toruń), nauczyciel dyplomowany

Informacje dodatkowe

 • Emisariusz Bezpiecznego Internetu w Fundacji Nowoczesna Polska w projekcie "Cybernauci"
 • Egzaminator maturalny i gimnazjalny w zakresie matematyki
 • Egzaminator certyfikatów ECDL i ECDL e-Citizen
 • Autor programu nauczania fizyki "Fundamenty przyrody - nowoczesna fizyka", materiałów dydaktycznych "Scenariusze lekcji fizyki z wykorzystaniem autonomicznych rejestratorów danych", publikacje w czasopiśmie IT w Edukacji nt. wykorzystania mobilnych urządzeń na lekcjach fizyki i przyrody
 • Szkoleniowiec z ramienia firmy PWN.pl i SYNTEA SA w zakresie wdrożenia autorskiego innowacyjnego programu nauczania fizyki w gimnazjum oraz wykorzystania urządzeń SONDAGo na lekcjach fizyki

Zainteresowania zawodowe

Tworzenie programów nauczania, doradztwo zawodowe, wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do mierzenia jakości pracy szkoły

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 15:30-17:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6

mgr Elżbieta Tomaszewska

Kwalifikacje

Magister geografii UMK Toruń, studia podyplomowe z zakresu: turystyki, wykorzystania funduszy unijnych, kształcenia na odległość

Kurs kwalifikacyjny: SORE, andragogiczny, wspomaganie rozwoju szkół z uwzględnieniem technik coachingowych, wykorzystanie ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, techniki pracy z grupą, planowanie realizacji i ewaluacji pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej; opracowywanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych służących procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych.

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany
 • Egzaminator maturalny w zakresie geografii
 • Autorka kursów e-learningowych z geografii dls słuchaczy szkół dla dorosłych
 • Auditor wewnętrzny ISO
 • Współautor i koordynator edukacyjnych projektów unijnych finansowanych z EFS: Mój pierwszy biznes, Szkoł@ właśnie dla Ciebie
 • Autor i koordynator edukacyjnych projektów unijnych finansowanych przez Komisję Europejską: Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej; System doskonalenia zawodowego nauczycieli w Europie - wymiana doświadczeń
 • Współpracuje z zagranicznymi instytucjami szkoleniowymi:
  • Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement / Wiesau /Niemcy
  • F+U Sachsen gGmbH / Chemnitz / Niemcy
  • Europroyectos LdV / Granada / Hiszpania
  • CE.S.I.E - Centro Studi ed Iniziative Europeo / Palermo / Włochy
  • North West Academy / Londonderry / Wielka Brytania
  • Casa da Educação - Sapere Aude / Lizbona / Portugalia

Zainteresowania zawodowe

Wykorzystanie funduszy unijnych w edukacji, przygotowanie i realizacja projektów unijnych, przygotowanie i realizacja wycieczek turystycznych oraz zajęć terenowych, inteligencje wielorakie, ocenianie kształtujące,  efektywne techniki uczenia się, motywowanie uczniów do nauki, wykorzystanie ICT w nauczaniu geografii, coaching, metoda projektu edukacyjnego w realizacji przedmiotów przyrodniczych.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 15:00 - 16:00 CKU-TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8
Piątek 15:00 - 16:00 CKU-TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8

mgr Maria Jadczak

Kwalifikacje

Magister historii, studia podyplomowe z zakresu: etyka i filozofia, historia, politologia, andragogika, zarządzanie oświatą

Dodatkowe informacje

 • Ekspert MEN w sprawie awansu zawodowego w latach 2000-2012
 • Egzaminator maturalny z historii wiedzy o społeczeństwie
 • Przewodniczący Zespołu Egzaminatorów z historii w latach 2005-2014
 • Prowadzący Szkolenia z ramienia OKE dla egzaminatorów z wos -2007 r.
 • Autorka programów nauczania: – „Klucze do historii” dla klas rozszerzonych szkół ponadgimnazjalnych 2012 i szkół podstawowych dla klas IV – VI – „Oto historia” 2011

Ważne osiągnięcia

 • 2003 – II Nagroda czasopisma POLITYKA za debaty oksfordzkie
 • 2004 – I Nagroda czasopisma WIADOMOŚCI HISTORYCZNE za konspekty lekcji na temat PRL
 • 2004 – I Nagroda czasopisma WIADOMOŚCI HISTORYCZNE za scenariusz – „Pierwiastek biograficzny w nauczaniu historii”
 • 2006 – Wyróżnienie GAZETY WYBORCZEJ – projekty edukacyjne „Nauka XXI wieku”
 • 2007 – Wyróżnienie The Baltic Sea Projekt UNESCO za pracę „Bałtyk jako „nośnik” idei w średniowiecznej Europie.”
 • 2012 – I nagroda Minister Edukacji Narodowej w Ogólnopolskim Konkursie na programy nauczania
 • 2012 – medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2014 – tytuł Profesor Oświaty
 • 2015 – medal zasłużonych dla Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej
 • 1 nagroda Prezydenta miasta Torunia za rok 2009
 • 7 nagród dyrektora V LO w Toruniu
 • 100 publikacji w różnych czasopismach – „Wiadomości historyczne”, „Wychowanie na co dzień”, „Nowe w szkole”, „Nowa szkoła”, „Edukacja dorosłych”, „Studia Filozoficzne”, „45 minut” oraz na stronach internetowych OKE itd.
 • Trzy pozycje książkowe, dwie wydane przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich jako współautor z K. Juszczykiem – „Jak przygotować ucznia do matury z historii” Toruń 2006, „Jak przygotować ucznia do matury z WOS” Toruń 2007, jedna wydana przed wydawnictwo Bleja – „Iteraktywne metody nauczania”
 • Podręcznik i ćwiczenia z historii do klasy drugiej gimnazjum „Poznajemy przeszłość” – SOP – Toruń 2010
 • Program nauczania dla klas 4-6 SP „Oto historia”, Kielce 2011

Zainteresowania zawodowe

Nauczanie o Holocauście, prawa człowieka, socjologiczne aspekty badań dotyczące młodzieży polskiej, gender

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 15:00 - 17:00 V LO w Toruniu, ul. Sienkiewicza 34

mgr Grażyna Szabłowicz-Zawadzka

Kwalifikacje

Magister informatyki,  studia podyplomowe z zakresu: Informatyka dla nauczycieli, kursy kwalifikacyjne: organizacja i zarządzanie oświatą, andragogika

Informacje dodatkowe

 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Egzaminator i weryfikator egzaminu maturalnego z informatyki
 • Egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (E12,E13,E14) oraz technik teleinformatyk (E13)
 • Wykładowca i konsultant prac inżynierskich w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi (Wydział Zamiejscowy we Włocławku)
 • Autor podręczników, programów nauczania i poradników metodycznych do informatyki rozszerzonej na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Autor zadań maturalnych z informatyki

Zainteresowania zawodowe

 • inżynieria oprogramowania i projektowanie systemów informatycznych, narzędzia case oraz język UML
 • programowanie, algorytmika i złożoność obliczeniowa
 • teoria grafów, automaty i języki formalne
 • przetwarzanie w chmurze, usługi PaaS (ang. Platform as a Service) - programowanie na platformę chmury i aplikacje na poziomie SaaS (ang. Software as a Service)

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Czwartek 11:40 - 13:10 ZSMEiE, ul. Św. Józefa 26
Piątek 15:00 - 15:45 ZSMEiE, ul. Św. Józefa 26

mgr Beata Tomaszewska

Kwalifikacje

Magister filologii angielskiej. Studia podyplomowe z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery.

Informacje dodatkowe

 • Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego
 • Egzaminator maturalny i gimnazjalny w zakresie języka angielskiego
 • Przewodnicząca zespołu egzaminatorów maturalnych
 • Prowadząca szkolenia z ramienia OKE -dla kandydatów na egzaminatorów maturalnych
 • Autorka programów nauczania, materiałów dydaktycznych i artykułów na temat ELT.

Zainteresowania zawodowe

Efektywne ocenianie, techniki uczenia się, motywowanie, tworzenie programów nauczania, doradztwo edukacyjno-zawodowe

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 11:30 - 12:15 V LO, ul. Sienkiewicza 34
Czwartek 13:30 - 14:15 V LO, ul. Sienkiewicza 34

mgr Elżbieta Drgas

Kwalifikacje

Magister filologii germańskiej UMK, studia podyplomowe z zakresu filologia germańska Poczdam, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą i andragogiki

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany z II stopniem specjalizacji zawodowej,
 • Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego,
 • Egzaminator maturalny i gimnazjalny z języka niemieckiego,
 • Przewodnicząca zespołu egzaminatorów maturalnych,
 • Egzaminator powtórnego sprawdzania egzaminów gimnazjalnych,
 • Prowadząca szkolenia z ramienia OKE i CKE dla kandydatów na egzaminatorów zewnętrznych z języka niemieckiego oraz kursy doszkalające dla egzaminatorów,
 • Wojewódzki ekspert ds. Nowej Podstawy Programowej z języków obcych,
 • Autorka opracowań maturalnych i innych materiałów dydaktycznych.

Zainteresowania zawodowe

Ocenianie zewnętrzne i wewnątrzszkolne, rodzaje zadań otwartych i ich kryterialne ocenianie, projekty i inne metody aktywne.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 10:45 - 11:30 X LO Toruń, Plac Św. Katarzyny 9
Środa 13:35 - 14:20

mgr Jolanta Kusznirenko

Kwalifikacje

Magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe:pedagogika korekcyjno-kompensacyjna;nauczanie wiedzy o kulturze, kursy kwalifikacyjne:kierowanie placówkami oświatowymi; pilot wycieczek

Informacje dodatkowe

 • Egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej od 2001
 • Przewodnicząca zespołu egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • Terapia pedagogiczna ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

Zainteresowania zawodowe

Mózg i jego możliwości, ocenianie kształtujące, motywowanie uczniów, różne metody pracy z uczniem

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 14:45 - 15:30 Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Bolta 19
 Środa 9:40 - 10:25 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Żwirki i Wigury 49

mgr Maciej Pasternak

Kwalifikacje

Magister nauk politycznych, studia podyplomowe z zakresu pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, sztuki, etnografii, kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą

Informacje dodatkowe

 • ekspert z list MEN ds. awansu zawodowego,
 • moderator Aktywnej Edukacji CEO,
 • Lider edukacji włączającej ORE,
 • Nauczyciel dyplomowany,
 • certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,
 • certyfikat Szkoły Coachingu.

Zainteresowania zawodowe

Techniki uczenia się, motywowanie, dostosowywanie wymagań, ocenianie kształtujące, specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, kompleksowe wspomaganie szkół.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 14:00 - 15:30 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19, Toruń, ul. Dziewulskiego 41c

mgr Ewa Maria Sosna

Kwalifikacje

Magister astronomii, nauczyciel dyplomowany, Studium Pedagogiczne, Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1983; studia podyplomowe z zakresu: Nauczanie Matematyki, UMK, Toruń, 1998 oraz Informatyka dla Nauczycieli, UMK, Toruń, 2000; kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, K-PCEN, Toruń, 2003, studia z zakresu Andragogiki.

Informacje dodatkowe

 • Egzaminator maturalny z matematyki.
 • Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno - przyrodniczej.
 • Przewodnicząca zespołu egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej.
 • Prowadząca szkolenia z ramienia OKE dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej.
 • Członek kolegium autorskiego „Zbioru zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką Liga zadaniowa” – Agencja Wydawniczo – Reklamowa „CZARNY KRUK”, Bydgoszcz,1993,1994,1995

Zainteresowania zawodowe

Efektywne ocenianie, techniki uczenia się, motywowanie, gry dydaktyczne, planszowe, karciane.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 14:25 - 15:10 Gimnazjum nr 11, Plac Św. Katarzyny 9
Środa 9:50 - 10:35 Gimnazjum nr 11, Plac Św. Katarzyny 9

mgr Barbara Szefler

Kwalifikacje

Magister matematyki, nauczyciel dyplomowany, kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej

Informacje dodatkowe

 • Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki,
 • Koordynator sieci współpracy i samokształcenia,
 • Organizator kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli,
 • Autorka materiałów dydaktycznych: "Standaryzowane testy kompetencyjne z matematyki dla gimnazjalistów" (Tutor, Toruń 2004); "Zestawy testów z matematyki dla uczniów gimnazjum" (CKU, Toruń 2004); "Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie? Poradnik dla nauczycieli" (45 Minut, Toruń 2007); "Testy maturalne. Matematyka" (Aksjomat, 2009); skrypt pt. "Opis egzaminu maturalnego z matematyki. Praca na przykładowym arkuszu egzaminacyjnym." (Instytut Badań nad Demokracją, Warszawa 2014), skrypt pt. "Przykłady zadań wraz z rozwiązaniami i sposobem opisu przyznawania punktów. Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami. Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami." (Instytut Badań nad Demokracją, Warszawa 2014)

Zainteresowania zawodowe

Techniki uczenia się, motywowanie uczniów do nauki, ocenianie kształtujące, realizacja podstawy programowej, komunikacja interpersonalna, niewłaściwe zachowania uczniów, TIK w edukacji, prawo oświatowe

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Czwartek 12:45 - 14:15 X LO, Plac Św. Katarzyny 9

mgr Aleksandra Plec

Kwalifikacje

Magister nauczania początkowego, studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna, Socjoterapia, Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,Zarządzanie oświatą, kursy kwalifikacyjne: andragogika - specyfika kształcenia dorosłych

Informacje dodatkowe

 • nauczyciel dyplomowany
 • publikacje: Orientacja zawodowa w szkole podstawowej i gimnazjum

Zainteresowania zawodowe

Techniki uczenia się, motywowanie , doradztwo zawodowe, uzależnienia, współpraca z rodzicami

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 13:00 - 15:00 CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8

mgr Michał Szymczak

Kwalifikacje

Magister matematyki specjalność nauczania matematyki i informatyki, Licencjat z informatyki, Studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania oświatą.

Informacje dodatkowe

 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego,
 • Instruktor szkoleń CCNA,
 • Autor programu nauczania dla zawodu technik informatyk,
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki,
 • Egzaminator powtórnego sprawdzania egzaminu maturalnego z informatyki,
 • Egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk,
 • Autor podręczników dla zawodu technik informatyk,
 • Autor zadań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk,
 • Recenzent zadań egzaminacyjnych.

Zainteresowania zawodowe

 • wykorzystanie symulatorów w nauczaniu,
 • wykorzystanie platform edukacyjnych w edukacji,
 • przetwarzanie danych w chmurze.

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 12:30 - 13:20 ZSMEiE ul. św Józefa 26 Toruń
Czwartek 9:55 - 10:40 ZSMEiE ul. św Józefa 26 Toruń

mgr Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Kwalifikacje

Magister sztuki ze specjalnością grafika oraz tytuł magistra wychowania plastycznego, studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Podyplomowe Studia Pedagogiki Zdolności i Twórczości UMK Toruń, doskonalące metody pracy dydaktycznej - idea kształcenia uczniów zdolnych poprzez stosowanie twórczych metod pracy z dziećmi, opracowywanie i realizowanie autorskich projektów, Kurs kwalifikacyjny Andragogika – pedagogika nauczania dorosłych, Kurs kwalifikacyjny Sztuka

Informacje dodatkowe

 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • Ekspert MEN do spraw wdrażania reformy programowej w zakresie przedmiotów artystycznych.

Autorka podręczników z plastyki zgodnych z nową podstawą programową:

 • Ciekawi świata – podręcznik do plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2012
 • Architektura – zeszyt ćwiczeń do zajęć artystycznych dla uczniów gimnazjum; Wydawnictwo Mac Edukacja 2009

Autorka programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową:

 • Do trzech razy sztuka – program nauczania do plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej nagrodzony w konkursie na wzorcowe programy nauczania organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i MEN 2012
 • Ciekawi świata - program nauczania plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2012
 • Lubię tworzyć - program nauczania plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Mac Edukacja 2011
 • Architektura program do zajęć artystycznych dla uczniów gimnazjum; Wydawnictwo Mac Edukacja 2009
 • Sztuka w zasięgu ręki - program nauczania plastyki dla uczniów gimnazjum ; Wydawnictwo Mac Edukacja 2009

Zainteresowania zawodowe

Kompleksowe wspomaganie szkół, techniki uczenia się, rozwijanie kreatywności, tworzenie programów nauczania, koncepcja pracy szkoły/placówki, rozwijanie dydaktycznych i metodycznych umiejętności nauczycieli przedmiotów artystycznych

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 12:30 - 13:15 Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, Toruń
Środa 8:00 - 8:45 Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, Toruń

mgr Beata Derkowska

Kwalifikacje

Magister wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe: Dydaktyczno-Pedagogiczne, Formy Taneczno Gimnastyczne przy Muzyce, Kinezyprofilaktyka, kursy kwalifikacyjne: Organizacja i Zarządzanie w Oświacie, Coaching, Andragogika, Sędzia LA, NW, Trener NW - PZLA, Instruktor: Gimnastyki, LA, Narciarstwa Zjazdowego, Pływania, Piłki siatkowej, Profilaktyki w bólach kręgosłupa, Kinezypsychoprofilaktyki, Gerontoprofilaktyki, Profilaktyki osób 50+, Gymstick NW.

Informacje dodatkowe

 • Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • Lider ORE: Edukacja Zdrowotna
 • Lider Zmian SPE
 • Lider Szkolnej Profilaktyki Onkologicznej
 • Lider ORE: Ruch i Zdrowe Żywienie
 • Moderator CEO: Aktywna Edukacja
 • Ewaluator IBE: KRK
 • Koordynator IŻŻ: Projekt KIK 34 - Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację
 • Realizator projektów PSNW, MSiT
 • Autorka programu nauczania, programów szkoleń instruktorskich, materiałów dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego
 • Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Instruktorów Rekreacji Ruchowej, Instruktorów Sportu oraz formach doskonalących dla nauczycieli
 • Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking oraz KOMSZ

Zainteresowania zawodowe

Rozwój osobisty - coaching, zdrowy styl życia, kompetencje psychospołeczne, zarządzanie czasem, motywowanie, nowe formy aktywności fizycznej

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Doradca na urlopie zdrowotnym do 31 sierpnia 2018r.

Dzień Godzina Miejsce
- - -

mgr Małgorzata Koc

Kwalifikacje

Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie - praca z zespołem ludzkim, podstawy prawne, umiejętności interpersonalne, ewaluacja, kurs kwalifikacyjny: zakresu oligofrenopedagogiki – praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową

Informacje dodatkowe

 • Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego
 • Trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya.
 • Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli.
 • Członek założyciel, wieloletni wiceprezes a obecnie prezes Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość w Toruniu, współorganizatorka odbywającego się od lat „Festiwalu Edukacji Przedszkolnej”, inicjatorka I Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Toruniu
 • Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy
 • Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem.
 • Posiada certyfikat Szkoły Coachingu

Zainteresowania zawodowe

Efektywne wspieranie rozwoju małego dziecka, skuteczne metody wychowawcze, muzyczna pedagogika zabawy, System C. Orffa w przedszkolu, rozwijanie kreatywności nauczyciela i ucznia

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 12:00 - 13:30 Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Bydgoska 35

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE