Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Sieci współpracy

Sieci współpracy i samokształcenia - Daj się złapać w sieć!

© Freepik

Ogólne cele działania Sieci:

Ogólne cele działania Sieci:

  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  • Nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami i placówkami/ instytucjami.
  • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i placówek / instytucji należących do Sieci.
  • Poszerzenie kompetencji uczestników.
  • Wspólne wykonywanie zadań.
  • Dzielenie się dobrymi praktykami przez uczestników.
  • Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

Nasza dewiza: Jeśli chcesz COŚ otrzymać w  Sieci, musisz COŚ do tej  Sieci dać od siebie...

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE