Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym terminarzem aktualnie organizowanych szkoleń. Aby przeczytać szczegóły szkolenia, kliknij na jego nazwę.

Data Nazwa formy
16.06.2018 DODATKOWY TERMIN 16.06.2018 - są jeszcze wolne miejsca - Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Jak bawić się muzyką? Aktywne działania poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec"
15.06.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli matematyki
10.06.2018 Wycieczka przedmiotowo-metodyczna do Gdyni dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
9.06.2018 Warsztaty "Dziecięce zabawy i tańce ludowe"
6.06.2018 Warsztaty dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
5.06.2018 Warsztaty dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
5.06.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Monitorowanie wdrażania podstawy programowej"
30.05.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (klasy IV-VI) - gry i animacje w Scratchu"
29.05.2018 Spotkanie sieci dla nauczycieli "ABC Świetlicy"
28.05.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Ocenianie kształtujące, jako czynnik motywujący do uczenia się"
25.05.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Seminarium z dydaktyki matematyki"
25.05.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Forum Wychowawców"
23.05.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna z serii Wszechnica Akademicka
21.05.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli kształcenia specjalnego
18-19.05.2018 oraz 25-26.05.2018 30 godzinne warsztaty "Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia"
20.05.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Jak bawić się muzyką? Aktywne działania poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec"
19.05.2018 Wycieczka autokarowa do Warszawy na Warszawskie Targi Książki
15.05.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Praca metodą odwróconej klasy"
15.05.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (klasy VII-VIII) w języku Python"
10.05.2018 Warsztaty "Edukacja przyrodnicza w praktyce – jak zorganizować ciekawe i bezpieczne zajęcia terenowe"
10.05.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Jak stworzyć zespół klasowy uczniów wzajemnie motywujących się do zachowań pożądanych?"
9.05.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego
9.05.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
8.05.2018 / ZMIENIONY TERMIN Z 24.04.2018 / Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Praca metodą odwróconej klasy"
28.04.2018 8-godzinne warsztaty "Myślografia – myślenie wizualne w edukacji"
27.04.2018 / BRAK MIEJSC / kolejny termin 11.05.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Programowanie bez komputera w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej"
25.04.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna z serii Wszechnica Akademicka
25.04.2018 Konferencja metodyczna dla zainteresowanych nauczycieli "Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych"
24.04.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce"
24.04.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Od grosika do złotówki"
23.04.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i zawodowych na wszystkich etapach kształcenia
23.04.2018 / SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA / Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Zaszachowana matematyka"
23.04.2018 Warsztaty "Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się"
19.04.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli historii i języka polskiego, bibliotekarzy wszystkich typów szkół
18.04.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Metoda eksperymentu wspomaganego komputerowo"
17.04.2018 Spotkanie sieci dla nauczycieli „ABC Świetlicy”
17.04.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (klasa VII-VIII) - wprowadzenie do języka C++"
16.04.2018 IV spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Nauczyciel matematyki w sieci"
16.04.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli biologii
13.04.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Kultura wizualna, czyli twórcza realizacja lekcji plastyki"
13.04.2018 Warsztaty "Seminarium z dydaktyki matematyki"
13.04.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli plastyki
12.04.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Praca wychowawcza na lekcji religii- język żyrafy"
11 i 18.04.2018 Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Postawy społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej"
11.04.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języków obcych
10.04.2018 10.04.2018 - Wizyta studyjna w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie
10.04.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego
9.04.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka polskiego
9.04.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "LOFI Robot – nauka programowania, robotyka i mechatronika"
28.03.2018 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli historii z serii Wszechnica Akademicka
26-28.03.2018 Konsultacje dla nauczycieli "Tydzień dla awansu"
23.03.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Ocenianie kształtujące, czyli ocenianie wspierające rozwój dziecka"
23.03.2018 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli geografii
23-24.03.2018 Dialog motywujący w pracy z uczniem II stopień (16h)
19.03.2018 III spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Nauczyciel matematyki w sieci" 
19.03.2018 Konsultacja metodyczna "AKTYWNIE NA WYSTAWIE (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy"
13.03.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
12.03.2018 Spotkanie sieci niebieskiej dla nauczycieli pracujących z uczniami z autystycznym spektrum zaburzeń
12.03.2018 Warsztaty dla nauczycieli języków obcych "Narzędzia informatyczne z eTwinning"
7.03.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej /UWAGA - Jest to nowy termin konsultacji przeniesionej z 1.03/
5-7.03.2018 Konferencja "Chrześcijańskie Dni Społeczne"
2.03.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli biologii i przyrody
27.02.2018 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia szkolnych liderów DE-Z i doradców zawodowych
27.02.2018 Spotkanie sieci dla nauczycieli "ABC Świetlicy"
27.02.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
27.02.2018 Spotkanie sieci "Programowanie wizualne i tekstowe na II i III etapie edukacyjnym"
26.02.2018 Warsztaty dla nauczycieli języków obcych "Załóż projekt eTwinning"
2.02.2018 Warsztaty artystyczne "Walentynkowy decoupage"
30.01.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
29.01.2018 II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Nauczyciel matematyki w sieci"
26.01.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Seminarium z dydaktyki matematyki"
23.01.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wszystkich typów szkół
19-20.01.2018 Dialog motywujący w pracy z uczniem
19.01.2018 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli szkół zawodowych
17.01.2018 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli religii "Praca wychowawcza z uczniem na lekcji religii"
16.01.2018 Spotkanie sieci niebieskiej dla nauczycieli pracujących z uczniami z autystycznym spektrum zaburzeń
15.01.2018 Warsztaty dla nauczycieli języków obcych "Dołącz do eTwinning"
11.01.2018 Spotkanie sieci "Innowacyjność i kreatywność"
14.12.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla doradców zawodowych ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych
13.12.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych
13.12.2017 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli historii
12.12.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji finansowej
12.12.2017 Spotkanie sieci niebieskiej dla nauczycieli pracujących z uczniami z autystycznym spektrum zaburzeń - ASD
11.12.2017 Konferencja z warsztatami "Nauczyciel XXI wieku"
8.12.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Seminarium z dydaktyki matematyki"
6.12.2017 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających
5.12.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli świetlic szkolnych
30.11.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli informatyki
29.11.2017 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli historii i wos z cyklu Wszechnica Akademicka
29.11.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli "Wiatrak matematyczny – innowacyjne narzędzie i metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym"
29.11.2017 Konsultacja metodyczna dla nauczycieli
28.11.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli informatyki
28.11.2017 Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Moja interaktywna książka. Od lapbooka do e-booka"
27.11.2017 I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Nauczyciel matematyki w sieci"
24.11.2017 Konsultacje metodyczne poświęcone przygotowaniu do Toruńskiego Turnieju Debat Oksfordzkich
24.11.2017 Warsztaty metodyczne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli
20.11.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego
20.11.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii szkół podstawowych i gimnazjum „Narzędzia TIK w nauczaniu chemii – wstęp do edukacji wyprzedzającej”
17.11.2017 Konferencja metodyczna dla nauczycieli wszystkich typów szkół i przedmiotów
16.11.2017 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli historii, języka polskiego, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych
14-15.11.2017 Konsultacje metodyczne poświęcone przygotowaniu do Toruńskiego Turnieju Debat Oksfordzkich
15.11.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
14.11.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli biologii i przyrody
13.11.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla zainteresowanych nauczycieli
13.11.2017 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli religii i zainteresowanych
13.11.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli pt: "Uzaleznienia substancjalne i behawioralne"
9.11.2017 Konferencja "Matematyka bez reszty"
8.11.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych
6.11.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli "Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych"
25.10.2017 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli historii z cyklu Wszechnica Akademicka
24.10.2017 Konferencja dla kadry zarządzającej i nauczycieli instytucji edukacji dorosłych
24.10.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla zainteresowanych nauczycieli
23.10.2017 Seminarium "Doradztwo zawodowe w szkole"
23.10.2017 Spotkanie sieci niebieskiej dla nauczycieli pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu
23.10.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli matematyki
21.10.2017 Seminarium z elementami warsztatowymi
21.10.2017 Wycieczka przedmiotowo-metodyczna do Warszawy dla nauczycieli zainteresowanych teatrem i sztuką
20.10.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Salonik maturzystów"
19.10.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
17.10.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
16.10.2017 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających
16.10.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
16.10.2017 Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych
9-10.10.2017 Konsultacje zespołowe dla nauczycieli historii i wos oraz języka polskiego - Nieznane epizody z historii
9.10.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli "Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych"
9.10.2017 Pierwsze spotkanie w ramach sieci współpracy: Nauczyciele – nauczycielom. Spotkania przewodniczących zespołów samokształceniowych edukacji wczesnoszkolnej
7.10.2017 Wycieczka autokarowa na targi gier komputerowych
7.10.2017 Konferencja wyjazdowa "Z historia i kulturą za pan brat"
6.10.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Gry Edukacyjne dla nauczycieli matematyki i przedmiotów informatycznych
5.10.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli geografii i przyrody
3.10.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli świetlic szkolnych
2.10.2017 Konferencja dla nauczycieli historii i wos
30.09.2017 II część warsztatów pt. "Jak bawić się muzyką. Aktywne działania poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec"
29-30.09.2017 40 godzinne szkolenie „Mediator” prowadzone przez fundację Gildia Mediacyjna
28.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych
27.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego
26.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla pedagogów szkolnych
25.09.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii szkół podstawowych i gimnazjum
25.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli kształcenia integracyjnego, kształcenia specjalnego, zainteresowanych
25.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze, techniki i zainteresowanych nauczycieli innych przedmiotów
25.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka polskiego zreformowanych szkół podstawowych
22.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych i przedszkoli
20.09.2017 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy
18.09.2017 Spotkanie sieci dla nauczycieli "Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych"
15 i 18.09.2017 Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
30.08.2017 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii

Chcesz wiedzieć jakie szkolenia już się odbyły w tym roku szkolnym?

Zobacz archiwum szkoleń

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE