Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych do udziału w konferencji  "Nauczyciel w centrum... uwagi", zorganizowanej pod patronatem CKU-TODMiDN.

Informacje szczegółowe i formularz zgłoszenia pod linkiem:

http://mlynwiedzy.org.pl/nauczyciel-w-centrum-uwagi-mlyna-wiedzy/

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na konsultacje z doradcami metodycznymi - ekspertami ds. awansu zawodowego:

  • 24.04.2017 godz. 15.30 – Beata Tomaszewska,
  • 25.04.2017 godz. 16.00 – Krystyna Wijaczka,
  • 26.04.2017 godz. 15.30 – Maciej Pasternak,
  • 27.04.2017 godz. 15.30 – Elżbieta Drgas.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne rezerwacje terminów:
tel. (56) - 657 - 74 – 86, (56) - 655 - 41 - 56
tel. kom. 535 - 430 - 957

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Dyrektorzy Gimnazjów

5 maja przypada ustanowiony na początku lat 90 przez Parlament Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce dzień ten ustanowiono jednocześnie Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Głównym przesłaniem organizacji tego Dnia jest propagowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, a także  uświadomienie osobom pełnosprawnym, że osoby z dysfunkcjami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego.

SIEĆ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH funkcjonująca w CKU Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury przygotowuje w ramach obchodów tego Dnia wystawę prac plastycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem konferencji jest upowszechnianie nauki programowania w przedszkolach i szkołach.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i  Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają nauczycieli przedmiotów informatycznych na wszystkich etapach kształcenia na konferencję w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 14:30 w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8.

Szczegółowe informacje:

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=3&item=100&page=7155

CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie zapraszają na konferencję

„GentleTeaching w pracy z osobami ze spektrum autyzmu”Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2017r., o godz. 15.30  w auli CKU Plac Św. Katarzyny 8

TEMAT GRY:  „Toruń w  filmie i współczesnej literaturze”.

Start 5 czerwca 2017 r. o godz. 12.00.

Gra jest oparta na filmach i młodzieżowej literaturze współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem toruńskich miejsc, w których rozgrywają się fabularne  wydarzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem, wypoczynku dzieci i młodzieży może być osoba, która:

  1. Ukończyła 18 lat
  2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
  3. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
  4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
  5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej
  6. Spełnia warunek art.92a ust.us.1a Ustawy o systemie oświaty

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kurs nadaje dożywotnie kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku. Słuchacze otrzymują zaświadczenie wg wzoru MEN.

Adresatami kursu są:

•    młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (od kl. I), zainteresowana pracą w tym charakterze (po ukończeniu 18 roku życia)
•    inne osoby dorosłe nie karane, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE