Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Projekt „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Opracowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, sfinansowany ze środków Fundacji PZU. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

Sieci współpracy i samokształcenia - Daj się złapać w sieć!

© Freepik

CKU-TODMiDN realizuje na zlecenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy bezpłatne szkolenie, na które serdecznie zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych w placówkach wychowania pozaszkolnego z terenu woj. kuj-pom. tj.:

  • w pałacu młodzieży,
  • w młodzieżowych domach kultury,
  • w międzyszkolnych ośrodkach sportowych,
  • w ogniskach pracy pozaszkolnej,
  • w ogrodach jordanowskich,
  • w pozaszkolnych placówkach specjalistycznych,
  • w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zapraszają nauczycieli matematyki do sieci współpracy i samokształcenia "Edukacja matematyczna i nowe technologie".

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie "Gwiazdorskie lektury".

Serdecznie zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo na szkolenia finansowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach XVI edycji zadań edukacyjnych dla nauczycieli.

Przedstawiamy Państwu formy doskonalenia na nowy rok szkolny 2015/2016. Oferta ta jest wynikiem diagnozy potrzeb oraz wynikającego z wieloletniej pracy naszego Ośrodka doświadczenia. Zawsze staramy się dostosować naszą ofertę do podstawowych kierunków polityki oświatowej województwa i kraju. Zmiany dokonujące się w systemie doradztwa i doskonalenia nauczycieli znalazły i tym razem swoje odzwierciedlenie w naszej ofercie.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu jest publiczną placówką edukacji ustawicznej nauczycieli o zasięgu regionalnym, prowadzoną przez Gminę Miasta Torunia, pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE